Certyfikaty

Nasza firma od początku swojej działalności stale wprowadza do oferty nowe produkty, które są testowane w akredytowanych ośrodkach badawczych na terenie Polski i Europy.

Wszystkie samochodowe lampy ostrzegawcze posiadają homologacje na zgodność z regulaminem EKG ONZ R65 i R10. Sygnalizacyjne lamy drogowe posiadają certyfikaty zgodności z normą EN12352 a mobilna osłona energochłonna jaką oferujemy posiada europejską homologację całopojazdową zgodnie z regulaminem 218/858 oraz przeszła pozytywnie testy zderzeniowe zgodnie ze standardem europejskim CEN/TS 16786:2018.

Ponad to posiadamy szereg innych atestów i certyfikatów potwierdzających np.

- trwałość uchwytów mocujących lampy,

- wytrzymałość lamp na przeciążenia 5G i 10G,

- odporność na korozję,

- wydajność akustyczną głośników,

- wytrzymałość uchwytów magnetycznych

 

W firmie regularnie przeprowadzane są kontrole zgodności produkcji przez 4 zewnętrzne jednostki certyfikujące, co sprawia że jakość produkcji jest stale na wysokim poziomie. Na obecny moment firma posiada ponad 100 homologacji i pracuje nad kolejnymi.

W firmie Strobos posiadamy własne stanowiska badawczo-rozwojowe dla prowadzenia pomiarów optycznych przy użyciu specjalistycznego goniofotometru oraz badań EMC, co pozwala na stałe kontrolowanie parametrów produkowanych lamp i wprowadzanie ulepszeń.